Rekrutacja 2019/2020

Kto może wziąć udział w wymianie? Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi programów finansowanych przez Rząd USA mających na celu promowanie wzajemnego szacunku i zrozumienia, zasady uczestnictwa w programie FLEX są ściśle określone. Rekrutacja uczestników do programu FLEX oparta jest o kryteria merytoryczne, bezpłatna oraz otwarta dla wszystkich spełniających poniższe kryteria.     Obywatelstwo Osoba aplikująca powinna … Czytaj dalej Rekrutacja 2019/2020